زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دلتنگ که می شوم...
می شوم همان تک بیت های عاشقانه که دور ریخته شده است. نمی دانم به کجا، باید پناه ببرم!
زمزمه می شوم، گوشه ی لب جفت هایی که دیگر جفت نیستند!
اشک می شوم گوشه یِ چشمِ دختران عاشقی که دم نمی زنند از عشق پاک و نابشان!
دلتنگ که می شوم، می شوم شب های شاملو.
دلتنگ که می شوم...
می شوم همان دختر کبریت فروش!
اما نجاتی در کار نیست.
می مانم در بُهت جای جای آنان که بودند و دیگر نیستند و در سرمایِ فصلِ پاییزِ دلتنگی یخ میزنم!
ZibaMatn.IR
فرشته برقی ارسال شده توسط
فرشته برقی


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
4.7 امتیاز از 3 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام