زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.5 امتیاز از 2 رای

آتش گرفته از خاکستر شدن ترسی ندارد..
فرزند خود را ک در اشتباه غوطه ور است با تهدید کردین نرنجانیم آموزش اشتباه از ما بوده است..
ما باید خود به درستی تعلیم دهیم تا آموزش دهیم ..
کسی ک خود را اتش زند از خاکستر شدن هم واهمه ای ندارد..


نویسنده: المیرا پناهی درین کبود
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن