پیامک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا پیامک

متن پیامک

تکست

آخ ک چی میشد اگه میشد :(...متن خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

ای فلک تا کی کلک...متن بیو خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

بعد رفتنت قلبم یخ کرد:(...متن خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

دلم تنگه برات آخه کجایی🥺...متن خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

غمگین و سرد و ساکتم.......متن غمگین
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

خیلی دلم تنگه.........متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

ارسال پروفایل در پروفایل گرام