پیامک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا پیامک

یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

متن پیامک

تکست

درد آن است ک بخوانی درگذشت...متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته بیو غمگین درد آن است ک بخوانی درگذشت

کربلا یعنی درس غیرت و ایثار...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته المیرا پناهی کربلا یعنی درس غیرت و ایثار

رقیه امشب بابا نداره...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته المیرا پناهی رقیه امشب بابا نداره

عشق یعنی قمر بنی هاشم...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته المیرا پناهی عشق یعنی قمر بنی هاشم

کربلا یعنی اقام حسین

🌱...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته المیرا پناهی کربلا یعنی اقام حسین

توکل کردن یعنی امید ب خدا...متن جملات کوتاه
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته جملات کوتاه توکل کردن یعنی امید ب خدا

یاد خدا ارامش بخش قلب هاست...متن بیو خدا
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته بیو خدا یاد خدا ارامش بخش قلب هاست

غریبم در وطنی ک زادگاهم است...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته المیرا پناهی غریبم در وطنی ک زادگاهم است

بی خیال بودن هم ارزوست...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

تکیه گاهم شانه های مردانه ات...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

چه دردیست ،دردی ک درمان ندارد…...متن بیو درد
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

تو همان بغض وسط خنده ها می.....متن بیو خاص
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

سکوت زن ،پایان توست🌱...متن جملات کوتاه
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

تاوان صبرم را عمرم داد…...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

من سرد شدم تا تو نسوزی...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

ای کاش ساعت آن کافه می ایستاد…...متن خاص
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

اعتماد المثنی نداره 🌱...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

گاهی بی صدا می شکنی 🌱...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

انتشار متن در زیبامتن