پیامک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

متن پیامک

تکست

عشقی از جنس غرور...

متن خاص
کاربر زیبا متن شهرزاد
ارسال شده توسط
شهرزاد
از محبت بعضیا هار می شوند...

متن خاص
کاربر زیبا متن امیدخدیجه
ارسال شده توسط
امیدخدیجه
دختر4حرفه ولی دختر خیلی حرفه...

متن خاص
کاربر زیبا متن امیدخدیجه
ارسال شده توسط
امیدخدیجه
یک آدم خاص همیشه باخداست...

متن خاص
کاربر زیبا متن امیدخدیجه
ارسال شده توسط
امیدخدیجه
مهربون باش اما ضعیف نباش...

متن خاص
کاربر زیبا متن امیدخدیجه
ارسال شده توسط
امیدخدیجه

ارسال پروفایل در پروفایل گرام