پیامک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

متن پیامک

تکست

نمی دونم ولی هنوز دوست دارم!...

متن خاص
کاربر زیبا متن °•پرنسس•°
ارسال شده توسط
°•پرنسس•°
دارن از قلبت بیرونم میکنن»؛...

متن خاص
کاربر زیبا متن °•پرنسس•°
ارسال شده توسط
°•پرنسس•°
به گمانم اینجا پشت هیچستان است...

متن خاص
کاربر زیبا متن عطیه چک نژادیان
ارسال شده توسط
عطیه چک نژادیان

ارسال پروفایل در پروفایل گرام