پیامک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

متن پیامک

تکست

آخرین ثمر

خرمالوی برفی...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی
سرنوشت برا ما بد نوشت...

متن خاص
کاربر زیبا متن Mohammad.6
ارسال شده توسط
Mohammad.6
ربنا آتنا بغلش آرامشنا...

متن خاص
کاربر زیبا متن من یه آدم فرعی هستم تا اصلی
ارسال شده توسط
من یه آدم فرعی هستم تا اصلی

ارسال پروفایل در پروفایل گرام