متن کوتاه

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات کوتاه

جمله کوتاه

قدرِ زنده رو ندونن
مردن عاقلانس🙂💔...


متن خاص
کاربر زیبا متن نویسنده/َشاعر/گیتاریست
ارسال شده توسط
نویسنده/َشاعر/گیتاریست
می دانستی
وقتی نباشی
عطرت را بغل می کنم...


متن پیامک خاص
کاربر زیبا متن مهربانو(فرشته ی پاییزی)
ارسال شده توسط
مهربانو(فرشته ی پاییزی)
عشق
پیچکی ست
که دیوار نمیشناسد!...


متن گروس عبدالملکیان
کاربر زیبا متن مهربانو(فرشته ی پاییزی)
ارسال شده توسط
مهربانو(فرشته ی پاییزی)

ارسال پروفایل در پروفایل گرام