متن کوتاه

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات کوتاه

جمله کوتاه

❁دنیا مال منه...
وقتی مال توام ❥...


متن عاشقانه
کاربر زیبا متن الهام محمدپور (فصل.وصل.ماه)
ارسال شده توسط
الهام محمدپور (فصل.وصل.ماه)

ارسال پروفایل در پروفایل گرام