متن تولد

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات تولد

جمله تولد

اسم تو مرا آرام می کند
وقتی دخترم را صدا میزنم......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
من ستاره ها را
درشب ابری دیدم
وقتی تو
چشم باز کردی......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
رنگ مشکی زودتر از شراب مست می کند
اگر
چشمان تو باشد......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
عاشق بوی بارانم
وقتی
از موهای تو چکه می کند......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس

ارسال پروفایل در پروفایل گرام