بیو غمگین

زیبا متن : مرجع متن های زیبا بیو غمگین

بیو غمگین تلگرام

بیو غمگین اینستاگرام

ای فلک تا کی کلک...متن بیو خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

بعد رفتنت قلبم یخ کرد:(...متن خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

دلم تنگه برات آخه کجایی🥺...متن خاص
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

غمگین و سرد و ساکتم.......متن غمگین
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

خیلی دلم تنگه.........متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن سایه ماه
ارسال شده توسط
سایه ماه

ارسال پروفایل در پروفایل گرام