بیو غمگین

زیبا متن : مرجع متن های زیبا بیو غمگین

سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳

بیو غمگین تلگرام

بیو غمگین اینستاگرام

درد آن است ک بخوانی درگذشت...متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته بیو غمگین درد آن است ک بخوانی درگذشت

و کسی درک نکند قلب شکسته ام را......متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن رامینا یاراحمدی
ارسال شده توسط
رامینا یاراحمدی

بغضم زندانبان اشک هایم است.......متن بیو غمگین
کاربر زیبا متن رامینا یاراحمدی
ارسال شده توسط
رامینا یاراحمدی

انتشار متن در زیبامتن