متن استوری

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات استوری

جمله استوری

فکرم از چشمانت آزاد نمی شود
لبهایت را وثیقه بیار......


متن سارا ولی نژاد
کاربر زیبا متن سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس
ارسال شده توسط
سارا ولی نژاد/شاعر،نویسنده،سناریو نویس

ارسال پروفایل در پروفایل گرام