متن خاص

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات خاص

جمله خاص

+ تا حالا جایی گم شدی؟
آره... بین پیچ و تاب موهات......


متن خاص
کاربر زیبا متن الهام محمدپور (فصل.وصل.ماه)
ارسال شده توسط
الهام محمدپور (فصل.وصل.ماه)

ارسال پروفایل در پروفایل گرام