متن شعر

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات شعر

جمله شعر

که خاکم گل از آب انگور کن...

متن شعر
کاربر زیبا متن سایه هیچ
ارسال شده توسط
سایه هیچ

ارسال پروفایل در پروفایل گرام