پیامک عاشقانه

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

متن پیامک عاشقانه

تکست عاشقانه

می دانستی
وقتی نباشی
عطرت را بغل می کنم...


متن پیامک خاص
کاربر زیبا متن مهربانو(فرشته ی پاییزی)
ارسال شده توسط
مهربانو(فرشته ی پاییزی)

ارسال پروفایل در پروفایل گرام