متن زندگی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات زندگی

جمله زندگی

واسه خودت زندگی کن:)...

متن خاص
کاربر زیبا متن Farzaneh
ارسال شده توسط
Farzaneh

ارسال پروفایل در پروفایل گرام