زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

هیچ کس نابغه متولد نمی شود، بلکه نابغه می شود.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته سیمون دو بووار هیچ کس نابغه متولد نمی شود بل
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته سیمون دو بووار هیچ کس نابغه متولد نمی شود بل...انتشار متن در زیبامتن