زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

محبوب من ؛
ماهیت اصلی یک چیز را نمی توانیم تغییر بدهیم ، هر چیزی در این عالم نقش حیاتی خودش را دارد .

کسی از خورشید توقع ندارد که سردی به این عالم هدیه بدهد
یا کسی از آب توقع ندارد که
کاری انجام دهد برعکس ماهیت اصلی اش

هر چیزی بر مبنای اصل خودش معنا میشود و دقیقا هم لازم و ملزوم این عالم است

پس وقتی مهر شما
در وجود من نقش بسته است
شما از من توقع خلاف این امر را نداشته باشید
که عشق هم لازم و ملزوم این عالم است
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن