زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

دوست داشتنت
مثل
رد شدن از رودخانه ای پُر خروش ...!
وارد شدن
به منطقه ی شکار ممنوع
یا بریدن ترمز در سراشیب جاده
دوست داشتنت زیباست
اما خطرناک...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته عاشقانه دوست داشتنتمثلرد شدن از رودخان
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه دوست داشتنتمثلرد شدن از رودخان...انتشار متن در زیبامتن