زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

در جهانی که آمدنت تاوان هوسرانی دیگری ، زندگی ات بر مدار جبری آداب و رسوم دیگری ، و بهای آمدن و زیستن تو مرگی مرموز و بی خبر و بی اختیار است ، بهتر آن است نه دل ببندی و نه دل ببری ، تنها از هر ثانیه اش لذت کافی ببر ، چرا که هیچ نمی دانی چند ثانیه دیگر به پایان لذت می رسی .
بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن