زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

الهام پاوه نژاد:
در جوامع پیشرفته در هیجده سالگی هر آدمی باید یک وکیل و یک تراپیست داشته باشه
ما همیشه آدمِ درمانیم ،نه پیشگیری...

فکر میکنم به هر حال ،تراپیست
یک نگاه ِ آگاهِ بیرون از منه
که نظراتش به نفعِ منه
خودش، ذی نفع نیست در اون نظر دهی
خب،این خیلی اعتماد میده به آدم ...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن