زیبا متن : مرجع متن های زیبا

آمار و اطلاعات یکی از عوامل موثر و ضروری برای برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری در
سطوح مختلف مدیریت می باشد و سیاستگذاران ، برنامه ریزان و کارشناسان جهت تهیه و تدوین برنامه ها به
داده های آماری نیاز دارند . برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع یکی از رموز موفقیت و
پیشرفت هر کشور به شمار می رود.
اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد

ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید