زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

با عقل بیاموزی شیرین .

با عقیده بیاموزی تند .

با تجربه بیاموزی تلخ .

و اگر نیاموزی بی مزه ای .

بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR
عکس نوشته بابک حادثه با عقل بیاموزی شیرین با
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته بابک حادثه با عقل بیاموزی شیرین با...


انتشار متن در زیبامتن