زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

عمری دنبال فرمول خوشبختی نگرد .
کافی است میان عقل و دل دیوار نکشی .
آنگاه خوشبختی بی تردید . بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR
عکس نوشته بابک حادثه عمری دنبال فرمول خوشبختی نگرد
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته بابک حادثه عمری دنبال فرمول خوشبختی نگرد...


انتشار متن در زیبامتن