زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

قدمم
مسافت را
در کوچه ها لگدمال می کند
جهنمِ درونم را
اما
چاره چیست؟
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شعر ملل قدمم مسافت را در کوچه ها لگدما
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر ملل قدمم مسافت را در کوچه ها لگدما...


انتشار متن در زیبامتن