زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تا خنده کونی
جه آسمان،
تی تی واره.

از کتاب جنگل اَرسو/هوشنگ عباسی

برگردان شعر

تا خنده می کنی/از آسمان/شکوفه می بارد.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته شعر گیلکی تا خنده کونیجه آسمانتی تی وار
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر گیلکی تا خنده کونیجه آسمانتی تی وار...


انتشار متن در زیبامتن