زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

کسانی که احساسِ خالی بودن می کنند،
هرگز با یکی شدن با فردِ ناکاملِ دیگری شفا نمی یابند.
دو پرنده بال شکسته که یکی شده اند
تنها پروازِ دست و پا شکسته ای خواهند داشت.
انتظار پرواز کشیدن بی فایده خواهد بود، تا زمانی که افراد، جدای از هم، زخم هایشان را درمان کنند.


اروین یالوم
از کتاب دژخیم عشق
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن