زیبا متن : مرجع متن های زیبا

سلام بر حسین و علمدار با بصیرتش
سلام بر یاران شهید با غیرتش
سلام بر محرم و محرمیتش با دل های پرحسرتش
سلام بر آب های همیشه تشنه و در حسرت لبهای نجیب عباس
سلام بر سقای تشنه لب و باوفای حضرت خورشید
سلام بر سینه های سوخته از عشق حضرت یار
سلام بر جان های شیفته و شیدا
سلام بر تشنه لبان همسایه ی دریا
سلام بر قمر قبیله و ماه عشیره
سلام بر فریاد علی از حنجره ی مبارک زینب کبری
سلام بر روزهای پراتش انتظار
سلام بر روزی که مهدی این سلاله می آید
آمدنت را چشم به راهم حضرت باران
ببار و تشنگی این سرزمین بیابان شده را سیراب فرما ... .
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام