100 متن کوتاه مرگ ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره مرگ

100 متن کوتاه مرگ ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن مرگ برای اینستاگرام و بیو واتساپ

The best definition of depression The inter-brain warfare that walks The body that wants to stay alive

بهترین تعریفى که از افسردگى شنیدم جنگ بین مغزى که مى خواد بمیره و بدنى که مى خواد زنده بمونهعکس نوشته افسردگی The best definition of depress

لینک متن

با من چنان کُن
کز بعدِ مرگم
با خود نگویی
ای کاش آن روز ...عکس نوشته تنهایی با من چنان کُن کز بعدِ مرگم

لینک متن

به اندازه گریه گنجشک دوستت دارم فکر نکن کمه .گنجشک وقتی گریه می کنه ، میمیره!

️️️عکس نوشته گنجشک به اندازه گریه گنجشک دوستت دار

لینک متن

گاهى سرنوشت انسانها قبل از مرگشان به پایان مى رسد.عکس نوشته معروف گاهى سرنوشت انسانها قبل از مرگ

لینک متن

مرگ من روزی فرا خواهد رسید

در بهاری روشن از امواج نور

در زمستانی غبار آلود و دور

یا خزانی خالی از فریاد و شورعکس نوشته کلام بزرگان مرگ من روزی فرا خواهد رسید

لینک متن

ای تف به جهان تا ابد غم بودن

ای مرگ بر این ساعت بی هم بودنعکس نوشته تک بیتی ای تف به جهان تا ابد غم بودن

لینک متن

مطمئنم گفته بودی با توام تا روز مرگ

من فقط شک میکنم گاهی مبادا مرده امعکس نوشته تک بیتی مطمئنم گفته بودی با توام تا روز

لینک متن

بیمی به دل زمرگ ندارم، که زندگی

جز سم غم نریخت شرابی به جام من

گر من به تنگنای ملال آور حیات

آسوده یکنفس زده باشم حرام من!عکس نوشته زندگی بیمی به دل زمرگ ندارم که زندگی

لینک متن

دنیای بی پدر، گرفت از جهانِ من
چشمان مهربان و پر از حرف مادرم
درظلِ آفتاب، در عمق خاک ریخت
گیسوی سر به زیر و پر از برف مادرمعکس نوشته مرگ دنیای بی پدر گرفت از جهانِ من

لینک متن

بودنت زندگی بود !!
این روزها
چقدر...
دلم می خواهد
دق کنم!!!..لینک متن

تو نیستی...
لبخندت
قاب شده بر دیوار
و دلخوشم
به گرفتن عکس دستانت
ترا بجان این همه دلتنگی
هرکجای اسمان ایستاده ای
قول بده
بخوابم بیایی
میخواهم تمام بغض هایم را ببارملینک متن

غروب اسمان مرا به فکر مرگ می اندازد
تا دیر نشده مرا باخود به پرواز در بیاورلینک متن

شگفتا که مرگ
تنها حواس ها پرت می کرد!
و آنچه که داشت ما را به آرامی می کشت زندگی بود...لینک متن

آدم...یک خیانت و یک مرگ عزیز و یک ترک شدن بی دلیل رو تجربه کنه دیگه هیچ چیز تو دنیا شگفت زده ش نمی کنه! هیچ چیز...لینک متن

خبرترین خبر روزگار بی‌خبری‌ست
خوشا که مرگ کسی را خبر نخواهد کردلینک متن

خبر مرگ مرا هر کسی آورد بخند. زنده ام می کند آخر خبر خنده ی تو ...لینک متن

من مرگ را زیسته ام با آوازی غمناک غمناک و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده...لینک متن

بزرگترین ارتفاعی که باعث مرگ من میشه افتادن از چشم توستلینک متن

سوختی تا خانۀ ما را نسوزاند غمی

بر مزارت اشک‌های عاشقان فانوس‌هاستزیستی در شعله‌ها و پر زدی با شعله‌ها

زندگی با مرگ، شرح غیرت ققنوس‌هاستلینک متن

چقدر نقطه چین...!
مرگ که نقطه نداردلینک متن

روز جهانی غذا را

با مصرف درست غذا وجلوگیری از ریخت و پاش پاس داریم

و هنگام دور ریختن غذا به فکر گرسنگانی

که این غذا می توانست آن ها را از مرگ نجات دهد باشیملینک متن

و پس از مرگ
مرا تنگ در آغوش بگیر
حقم این است
که در موطن خود دفن شوملینک متن

موسیقی عجیبی ست مرگ
بلند می شوی
و آنقدر نرم و آرام می رقصی
که دیگر هیج کس
تو را نمی بیندلینک متن

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی؟لینک متن

به مرگم یک نفس مانده در این فرصت مرا دریابلینک متن

هر چه
در آغوش تو اتفاق بیفتد
را دوست دارم
حتی مرگ را ️لینک متن

گرم را بر عکیس کن تا بفهمی
دستانت نباشند
من به چه دردی دچار میشوملینک متن

ارزوهای سوخته/نالهِ مرگ/اسمان سیاه/ابرها نا بارور/خون در راه است /مار به لانه‌ها افتاده /راه گم گشته/پرِ پرستوها خونین است/سکوت بوی تعفن می‌دهد .لینک متن

سقوطم از
چشای تو
چه مرگ شاعرانه ای میشه...لینک متن

از مرگ جسمانی نمی ترسم
ولی اگر آدم روحا مرده باشد
خیلی وحشتناک است.لینک متن

وابستگی نه جرمہ نہ درده خوده مرگہلینک متن

قلب تو قلب منه
دوری تو درد منه
خوشی من بودن تو
نبودنت مرگ منهلینک متن

هر سال یک بار از لحظه ی مرگم
بی تفاوت گذشته ام
بی آنکه بفهمم یک روز
در چنین لحظه‌ای خواهم مرد..لینک متن

آدم ها بارویاهاشون زندگی می‌کنند

مرگ انسان زمانیست که
نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد.... ونه صبح دلیلی برای بیدار شدن... زندگیتون پر از بهانه های قشنگلینک متن

ای مرگ! بیا که زندگی کشت مرا
من کاسه ی صبری ام، که لبریز شدهلینک متن

بعد مرگم شعر هایم را بخوان تا بشنوی / سرگذشتم تلخ تر از درگذشتم بوده استلینک متن

میگن به یکی که گفتی نوکرتم

از “نون” نفس

تا “میم” مرگ

باهاش باش

نوکرتم رفیقلینک متن

خدا کند که نفهمی
غمت چه با من کرد
که مرگ من نمی ارزد به غصه خوردن تولینک متن

روزی گفتیم
فقط مرگ می‌تواند
ما را از یکدیگر جدا کند

مرگ دیر کرد
و ما از یکدیگر جدا شدیم!لینک متن

مرگ یک بار رخ نمی دهد
زیراهمه ما هرروز چندبارمی میریم
هربارکه با آرزوها، علایق و
پیوندهای خود وداع میکنیم می میریم..لینک متن

در غربت مرگ، بیم تنهایی نیست
یاران عزیز آن طرف بیشترندلینک متن

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش
این چراغی است کز این خانه به آن خانه برندلینک متن

اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند ، لااقل عشق از زندگی نجاتمان خواهد داد ...لینک متن

اگر بدانید مردم هزار بار بیشتر به بک سردردِ معمولىِ خود اهمیت مى‌دهند تا به خبر مرگ من و شما ، دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکرى مى‌کنند !لینک متن

ای رویای سپپده دمان
بی تو هیچم
با من بمانی
به مرگ
خوش می پیچم!
بسان
رویش ریشه
در بهارانلینک متن

...آدمی در سفر ساده هم ای دل حتی
بند کفشش اجل و دسته کیفش مرگ است
زندگی یک غزل نیمه تمام است بدان
که به هر وزن بگوییم ردیفش مرگ استلینک متن

روزی که به شایستگی بگذرد ، خوابی خوش در پی دارد ؛ عمری هم که به شایستگی صرف شود به مرگی خوش می‌انجامد ...لینک متن

آن همه مرگ
ارزش این زندگی را داشت؟!لینک متن

به درد هم اگر خوردیم قشنگ است...
در این دنیا که پایانش به مرگ است
در این دنیا که پایانش به مرگ است
برای هم اگر مُردیم قشنگ استلینک متن

ترسو قبل از مرگش بارها می­میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می­چشد.لینک متن

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ !
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ ...
دانی که پس از مرگ چه ماند باقی ؟
عشق است و محبت باقی همه هیچلینک متن

مرگ تلخ است و نابکار
من قلبم درد میکند
من به تو می اندیشم
در سفر به سفری بی بازگشت رفتیلینک متن

خونه از گریه پُره، کوچه از مرگِ غزل
توی ویرونی باغ، نعش گُل بغل بغللینک متن

مرگ اینجا نجات دائمی استلینک متن

از مرگ نمیترسم، من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نکنملینک متن

زندگی...
انارهای ترک خورده ای ست
در سینه ی مرگلینک متن

همه‌ی موجوداتِ زنده
بعد از مرگشون فاسد میشن
آدما قبل از مرگشون !لینک متن

این روزها مثل ریال از اعتبار افتاده اى و مثل ذرات آلاینده معلق در هواى تهران فراوانى...چقدر مبتذل شده اى مرگلینک متن

به خواهرم گفتم
از میدان ها
محله های بزرگان
و بازارهای شلوغ کابل دوری کن.
گفت: مرگ در اینجا چون گرد هواست،
همه ی دریچه ها را ببندی نیز
سرانجام به اتاقت می آید.لینک متن

بحران عبارت از این واقعیت است که کهنه در شرف مرگ است و نو قادر به زاده شدن نیست ؛ در این میانه انواع نشانه‌های خوفناک پدیدار می‌شود ...لینک متن

جاݩِ همه را مرگ میگیرد
جاݩِ مرانبودݩِ تولینک متن

بر جگرم سوز و گدازیست از آتش عشق
عطشم از شربت مرگ
فروکش میشودلینک متن

مرا جوری در آغوش بگیر که انگار فردا می‌میرم !
و فردا چطور ؟ جوری در آغوشم بگیر که انگار از مرگ بازگشته‌ام !لینک متن

زندگی کن
بی خیال حرف مردم
یک ساعت بعد اینکه خاکمون کردن
مردم سر ناهار ختم به فکر اینن نوشابه شون زرد باشه یا سیاه...لینک متن

هر روز خبر می رسد از رفتن یاری
من مانده ام اینجا به چه کاری به چه باریلینک متن

من مرگ را دوست دارم
اما به دو شرط
یا برای تو بمیرم یا با تو بمیرم...لینک متن

جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست
محبوب من چقدر جهان بی وجود بودلینک متن

هیچ وقت خانوما رو با کرونا تهدید نکنید . خانوما خودشون ویروسی دارند بنام غُرُنا که تا حالا میلیونها مرد را به کام مرگ کشانده


متن خنده دار


لینک متن

از مرگ نمیترسم
من فقط نگرانم که درشلوغی آن دنیا مادرم راپیدانکنم....


متن مادر


لینک متن

من یک بار
مرگ را تجربه کرده ام
یک نفر شبیه تو
دست یک نفر که
شبیه من نبود را گرفته بود
باران هم می آمد...


متن غمگین


لینک متن

خدا آن حس زیباست که در تاریکی صحرا، زمانیکی هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی مثل نسیم دشت آهسته میگوید،
کنارت هستم ای تنها،دلت آرام میگیرد...


متن احساسی


لینک متن

مرا کز عشق می سوزم ز دوزخ چند ترسانی

کسی از مرگ می ترسد که در دل خوف جان دارد


متن شعر


لینک متن

مرگ پشت سرمان بود، نمی دانستیم
بوسه ی آخرمان بود، نمی دانستیم…


متن شعر


لینک متن

خسته باشی دل تو مرگ بخواهد اما...

مرگ هی ناز کند...ناز کند...ناز کند...!


متن شعر


لینک متن

دستم را که میگیری …
نبض دلتنگی
به شماره می افتد!
نگاهم که می کنی …
غصه ها فراموشم می کنند!
و با هر بوسه ات
مرگ…
یک قدم دورتر، از من می ایستد!


متن عاشقانه


لینک متن

سربه شانه ی جاده
در آغوش گرفت مرگ را
عاشقی که معشوقش
از راه بدر شده بود


متن چامک


لینک متن

عینِ مرگ است
اگر بی تو بخواهد برود
او که از جانِ خودت
دوست ترش میداری!


متن عاشقانه


لینک متن

در این دنیا که پایانش به مرگ است
برای هم اگر مردیم قشنگ است .


متن شعر


لینک متن

مرگِ زیبایی ست
غرقِ در بوسه هایِ تو شدن️


متن عاشقانه


لینک متن

و آغوش تو
تنها جایی است که هیچ اتفاقی نمی تواند آرامش مرا بهم بریزد حتی مرگ ...


متن عاشقانه


لینک متن

مثل تن خسته ای که خواب می خواهد
آنقدر خسته است، جانم
که مرگ می خواهم....


متن سید علی صالحی


لینک متن

امشب گرفته گریه ها دست دلم را
دریا کمک کن تا بیابم ساحلم را
در کوچه ی نور و صدا ره میسپارم
امشب اگر مرگم رسد حرفی ندارم


متن شعر


لینک متن

از مرگ نترسید
از این بترسید که وقتی زنده اید
چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت


متن ویکتور هوگو


لینک متن

خداحافظی را بلد نیستم
کنار تو تا مرگ می ایستم


متن عاشقانه


لینک متن

دهانت بوی مرگ دارد
نگاهت هم

تفنگ لعنتی


متن سیاوش فریدزاده


لینک متن

چشمانت شروع حادثه بود
حادثه ای که منجر به مرگ شد!
مرگی که درون چشمان تو اتفاق افتاد و
مرا برای همیشه درون چشمانت دفن کرد!!


متن محسن دعاوی


لینک متن

ماهی را رها کن
این نوازش بی آب
یعنی مرگ

علی گلشاهی (ورژیرا)


متن علی گلشاهی


لینک متن

در دلم خواستن مرگ کسی نیست، ولی
کاش هر کس به تو دل بست بیاید خبرش!!!


متن شعر


لینک متن

تادوست داری ام
تا دوست دارمت
تا اشک ما
به گونه ی هم می چکد زِ مهر
تا هست در زمانه
یکی جانِ دوستدار
کی مرگ می تواند
نام مرا بِروبد از یاد روزگار؟؟؟
.
.


متن سیاوش کسرایی


لینک متن

چون سرو خمیده ام که دارد غم برگ
در چشم توام ولی گرفتار تَمَرگ

خِشت دلم از فراق تو ریخته چون
فرسوده عمارتی که لَم داده به مرگ


متن شعر


لینک متن

رفتن وُ مرگ
پایانِ فُروغِ عشق نیست
ستاره ، سال ها از پسِ مرگ می درخشد...


حادیسام درویشی

ارسال شده توسط حادیسام درویشی

متن حادیسام درویشی


لینک متن

قدمی دور شوی
می رسد سلامِ من به مرگ
قطره ای ، سر ریز کُند جامی که پُر است... .


حادیسام درویشی

ارسال شده توسط حادیسام درویشی

متن حادیسام درویشی


لینک متن

قُرصِ ماهی که تو هستی وُ
اثرِ مرگی
که من می چِشَم اش...!


حادیسام درویشی

ارسال شده توسط حادیسام درویشی

متن حادیسام درویشی


لینک متن

این مرگ است
که به جای ما
زندگی می کند..


متن خاص


لینک متن

مرگ برای من چندان سخت نیست
اگر با نبودنت مقایسه کنم
به مراتب نبودنت سخت تر
وحشت ناک تر است
ترجیح می دهم نفس نباشد
ولی
تو باشی...

ارسال شده توسط Meea۱۲۸

متن لیلا قهرمانی آرمینا


لینک متن

برای آنان که زندگی را خوب فهمیده اند،
مرگ هدیه ی گران بهاییست. :)

ارسال شده توسط Moones_ahangari

متن مونس آهنگری


لینک متن

نا خدایی شده ام خسته که بعد از طوفان
تا دم مرگ دعا خوانده و پارو زده است


متن شعر


لینک متن

مارادونا هم که باشیم،میرویم


متن خاص


لینک متن

مرگ متضاد زندگی نیست، بلکه بخشی از آن است.


متن هاروکی موراکامی


لینک متن

نه کسی منتظرت است،نه کسی چشم به راه
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه
بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟!
وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...


متن شعر


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن
×