زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ما زنها
هزار و یک ادا و اطوار داریم!
راست می گفت فروغ
که به دل آری و به زبان نه داریم!
دست خودمان نیست
خدا هم وقت آفرینش
نازمان را کشیده!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته مریم پترامی ما زنهاهزار و یک ادا و اطوار د
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته مریم پترامی ما زنهاهزار و یک ادا و اطوار د...انتشار متن در زیبامتن