زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
3.3 امتیاز از 3 رای

کاری به کار همدیگر نداشته باشیم.
باور کنید تک تک آدم ها زخمی اند.
هرکس درد خودش را دارد،
دغدغه ی خودش را دارد،
مشغله ی خودش را دارد.

باور کنید
ذهن ها خسته اند،
قلب ها زخمی اند،
زبان ها بسته اند.
برای دیگران آرزو کنیم
بهترین ها را، راحتی را....
همه گم شده ایم
یاری کنیم همدیگر را
تا زندگی برایمان لذت بخش شود.

آدم ها آرام آرام پیر نمی شوند،
آدم ها در یک لحظه
با یک تلفن، با یک جمله،
با یک نگاه، با یک اتفاق،
با یک نیامدن، با یک دیر رسیدن،
با یک «باید برویم» و با یک «تمام کنیم»
پیر می شوند.. آدم ها را لحظه ها پیر نمی کنند،
آدم را آدم ها پیر می کنند!
سعی کنیم هوای دل همدیگر را
بیشتر داشته باشیم.
همدیگر را پیر نکنیم.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن