زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تصویرِ من در میانِ قابِ چشمان تو
مرگی است که آهسته در می زند!
چشم هایت را نبند؛
هر صدایی
از سکوت متولد می شود،
حتی آخرین جرعه از جامِ نگاهت که
هنوز از گلویم پایین نرفته است!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته مریم پترامی تصویرِ من در میانِ قابِ چشمان
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته مریم پترامی تصویرِ من در میانِ قابِ چشمان...انتشار متن در زیبامتن