زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

فکر کردن به تو؛
لبخند روی لبم می نشاند...
دیدنت؛
تپش های قلبم را نامنظم میکند....
و عطر تنت؛
مانند کهنه شرابی ست که عجیب مست میکند... داشتنت...!
داشتنت باید اتفاق خیلی فوق العاده ای باشد!
اتفاقی شبیه لمس قطرات ریز باران روی صورتت،
وقتی روی دشتی سرسبز دراز کشیده ای...
یا شبیه دیدن لبخند یک نوزاد،
زمانی که به چشمانت زل زده باشد.
و یا نگاه کردن
به یک منظره زیبای برفی از کنار شومینه...
درست نمیدانم!
هرچه که هست،
داشتنت باید تلفیقی از بهترین اتفاقات دنیا باشد!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن