زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

کودک گل فروش کنار خیابان را با لبخند نگاه می کنی؛
لبخند زنان با فروشنده خداحافظی می کنی؛
دوستانت را در آغوش کشیده و لبخند می زنی؛
به خاطراتی که جلوی چشمانت نقش می بندد می خندی؛
در خواب شیرینی که می بینی گوشه ی چشمانت چین می افتد ؛
و لبخند تو سهم تمام واقعیت ها و مجازی ها هست؛ الا من :)

- کتایون آتاکیشی زاده
ZibaMatn.IR

کتایون آتاکیشی زاده ارسال شده توسط
کتایون آتاکیشی زاده


ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام