زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

اگرزیرباران رفتی؛چترباخودنبر،بگذاردستهای باران،گونه های زیبایت رابه جای من نوازش کند.
ZibaMatn.IR

شرح بی نهایت ارسال شده توسط
شرح بی نهایت


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شعر عاشقانه اگرزیرباران رفتیچترباخودنبرب
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر عاشقانه اگرزیرباران رفتیچترباخودنبرب...


انتشار متن در زیبامتن