زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

کاش میشد زندگی را باز هم
مثل شعر تازه ای آغاز کرد

رو به سمت اسمان ارزو
روبه خوشبختی دمی پرواز کرد

اعظم کلیابی بانوی کاشانی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته اعظم کلیابی کاش میشد زندگی را باز هم مثل
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته اعظم کلیابی کاش میشد زندگی را باز هم مثل...


انتشار متن در زیبامتن