100 متن کوتاه رحمان شاهسواری کینگ ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره رحمان شاهسواری کینگ

100 متن کوتاه رحمان شاهسواری کینگ ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن رحمان شاهسواری کینگ برای اینستاگرام و بیو واتساپ

حقیقت نوری ست که در زمان ومکانی مشخص خود را اعیان می سازد.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته رحمان شاهسواری کینگ نویسنده حقیقت نوری ست که در زمان ومکان

لینک متن

مهمترین تصمیم موجب قرار گرفتن مسیر درست در زندگانی می گردد.رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته زندگی مهمترین تصمیم موجب قرار گرفتن

لینک متن

مهمترین تصمیم موجب بزرگترین پیشرفت ها و موفقیت ها می گردد.


رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته جملات فاخر مهمترین تصمیم موجب بزرگترین پی

لینک متن

در مقابل فصل های زندگانی قوی و صبورباش،
زیراکه می توان پاییز را در بهاران هم تجربه ها کرد.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته کینگ ایرانی در مقابل فصل های زندگانی قوی و

لینک متن

در هر فصلی از سال وطن زیباست،آن هم ایران بزرگ و عزیز مان.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته سال در هر فصلی از سال وطن زیباستآ

لینک متن

خاک وطن جائی ست که، گذشته وآینده ما را به هم پیوسته می سازد.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته کینگ ایرانی خاک وطن جائی ست که گذشته وآین

لینک متن

دهه غم باری ست، سال هایی که پشت سر هم با سختی های فراوانی می گذرد.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته جملات ارزشمند دهه غم باری ست سال هایی که پش

لینک متن

از آدم های بی فرهنگ نبایستی انتظار فرهنگ داشت،زیراکه رفتارها وکردارشان مربوط به شعورشان است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته رفتار از آدم های بی فرهنگ نبایستی ان

لینک متن

آنچه که در کشور متعلق به ماست ، به معنای متعلق به همه ماست.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


عکس نوشته کینگ ایرانی آنچه که در کشور متعلق به ماست

لینک متن

یکی از چیزهایی که حدو مرز مشخصی ندارد،
ظلم و ستم ظالمان به مظلومان است.آن هم در هر دوره و زمانی ممکن است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

جدائی اجباری از وطن و کاشانه، درد و غم سنگینی بر سینه غربت نشینان است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

زندگی در غربت ،به معنای آب غربت به درخت وجود دادن است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

پیشرفت قطار ی ست که سر ایستادن ندارد ،
تا زمان و مکانی که به ایستگاه موفقیت برسد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

درمان و مرهم دردها و زخم های عمیق زندگانی هر انسانی ، فقط خدای یکتاست.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

در زندگانی مهم فقط ایستادگی در مقابل سختی ها نیست، مهمترین کار برداشتن قدم های موثر و مثبت است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

حقیقت واقعی بایستی، دیده و شنیده ولمس گردد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

مسیرها در طول زندگانی متفاوت است،
اما مقاصد برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت ها می تواند مشترک باشد.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

ستاره درخشان در شب های خوش زندگانی فقط تو هستی
ای یار همیشه زیبا


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

خدایا ؛
فقط تو امیدی گرم در دل های نا امید هستی.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

تغییرات و تصمیمات واهداف مهم در زندگانی ،
همان فرصت ها و شانس های بزرگ و مهمی برای همه انسان ها ست.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

هزاران بار شکست و یک قدم تا پیروزی فاصله است.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

همیشه در زمان سرمایه گذاری کن ،
و در هدف مهم صاحب گنجینه با ارزشی باش.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

با عشق واقعی، می توان در سرزمین بزرگ زیبایی ها با خوشبختی زندگانی کرد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

برای لذت بردن از زیبایی ها در زندگانی،
بایستی با آرامش و شادی وخوشبختی واقعی آشنایی کامل داشت.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

لبخند انسان ها، زیبا ترین و کامل ترین تصویر جهان است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

باید ایمان را به انسانیت فراموش کنیم ،
اگر دروغ را بر حقیقت باور کنیم.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

آینده هر کشوری در جهان،
به علم و دانش وفرهنگ و هنر آن کشور ارتباط مستقیمی دارد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

به جای دیوارها در زندگانی،
فقط بایستی آشیانه ای از مهر و محبت و دوستی ها ساخت.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

در جهان، بدون رعایت عدالت
هیچ صلحی پایدار نباشد.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

دین و ایمان واقعی و حقیقی،
هیچ دوره و زمانی ومکانی، قابل داد وستد نیست.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

آدمی که به خانواده خودش خیانت می کند،
به معنای این است که،
حتی خودش را هم از دست داده است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

می توان انسان بزرگی بود،
اما نمی توان از قانون بالاتر و فراتر بود.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

در کنار تمامی امید ها و رویاها و آرزوها،
بایستی انسان واقع بین و دانایی بود.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

سخنان مهم و پر محتوا و امید بخش و همچنین تجربیات ارزشمند می توانند ،
راهنما و چراغ راه آینده و آیندگان باشند.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

ضمانت هر کشوری در جهان،
در حکومت قانون هاست .رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

وطن پرستی را بایستی آموخت ،
نه تنها فقط در زبان ها گفت.

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

ضمانت آزادی ،در رعایت حق هاست.
رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

با داشتن اعتماد به نفس و پشتکار قوی و درست ،هر موفقیتی ضمانت پذیر است.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گر بتوانی ابر سیاه تباهی را از آسمان زندگانی خود کنار بزنی ،
خورشید فروزان خود به خوبی می تابد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

با آزار و اذیت و ناراحت کردن دیگر انسان ها ،
نمی توان در زندگانی احساس خوشبختی کرد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

نیزه ظالم برای از بین بردن مظلومان است ،
غافل از آن است که سپری از جانب خدای بزرگ برای محافظت از مظلومان وجود دارد.

رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

می شود کارشناس امور هر کاری نبود ،
اما می شود آگاهی کامل از دنیای پیرامون خود داشته باشیم.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

نیروی واقعی و قوی ،
نیرویی ست که درونی است و از بیرون امکان ناپذیر است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

با نگاه به تاریخ و گذشتگان، می توان راه های هموار و مهمی برای آینده و آیندگان فراهم ساخت.

رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

بایستی در هر زمان و دوره ای از تاریخ ،
مواظب و مراقب بود ،
تا در لباس قانون در حق انسان ها قانون شکنی نشود.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

می توان از دریچه عقل و منطق ،
دنیایی زیبا و بزرگ برای خود و دیگر انسان های جهان ساخت.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

امروز روز مهمی برای سال های آینده است.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گر حرکتی باشد، پشت سر آن همیشه برکتی باشد.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

دشمنی که واقعی و مشترک باشد ،
همیشه خطری برای همگان باشد.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

کسی که احمقانه و ابلهانه و نابخردانه تصمیمی می گیرد ،
نمی توان منطقی و عادلانه در موردش صحبت کرد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

زندگانی زیبا را در خرابه های جهان مجوی ،
زندگانی را در درون خود بجوی .


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

نگران روزهای سخت زندگانی مباش،
زیراکه همیشه و همه وقت بالای سرمان چتری از امید است.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گر فقر باشد ،مشکلات زیادی همیشه همراه زندگی با انسان باشد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

آرامش و آسایش زندگانی بالاتر از هر ثروتی در جهان است.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

خیلی وقت ها مظلوم یک سیلی از ظالم می خوره و یکی از دیوار.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

درخت زندگانی انسان اگر صد ساله هم باشد ،
می تواند با یک اشتباه احمقانه و نا عاقلانه خشک گردد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

جهان فقط جای ثروت و ثروتمندان بزرگ نیست ،
هر انسانی به سهم و لیاقت و بینش خود سهم مهمی در جهان دارد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

انسانی که ذات پاک سرشتی دارد ،
اگر بخواهد روزی کاراکتر آدم بدی را بازی کند ،از همه بیشتر خودش ناراحت و اذیت
می گردد.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

عیبی ندارد انسان هم بار بکشد ،
اما نباید شرافت و انسانیتش را زیر پا بگذارد.

رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

جهان مکانی زیبا ست ،اما همراه با بدی ها .


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گر جهان فانی نبود ،همه ثروتمندان کل جهان را یکجا خریده بودند.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

دوست داشتن و دوست داشته شدن فقط کار دل است ،
و جز عاشق و معشوق کسی دیگر نمی تواند آن را درست معنا کند.


رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

نتیجه کار نیک همیشه پاداش نیک است.رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

زیر آوار زندگی له می شود ،
آن کس که ثروت را بنام زندگی معنا می کند.رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

خیلی از زمان ها با شاد کردن دلها،
می توان هدیه ای ارزشمند به انسان ها بخشید.


رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

با هزاران داستان از زندگانی،
باز فقط می توان گوشه ای از زندگانی انسان ها را به تصویر کشید و بیان کرد.


رحمان شاهسواری کینگ نویسنده

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

بیوگرافی:
رحمان شاهسواری کینگ
نویسنده وخواننده(متولد 1361/11/06 تبریز است.) نویسنده وخواننده اهل ایران است.
ژانر: موسیقی کلاسیک و پاپ سنتی
سبک نوشتاری: خالق دل نوشته های زندگانی ست.

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

برای قضاوت، زیاد سخت گیری مکن.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

امید نیرویی ست ،که اراده انسان ها را قوی تر می سازد ونقش مهمی در زندگانی بازی می کند.


رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گر امید و ایمان واقعی با انسان همراه باشد،
رسیدن به غیرممکن ممکن گردد.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

خواسته ای که بر حق باشد ،
رسیدن به آن روزی ممکن باشد.رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

به ساز خوبی ها کوک باش
تا به ساز دیگران تغییر مکنی .رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

بزرگترین اعتبار هنرمند،
اعتبار معنوی ست .نویسنده: رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

آنچه به زندگانی حقیقت می بخشد ،
عشق است .


نویسنده: رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

بزرگترین بهره را می توان از تجارب بزرگان برد.نویسنده: رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

نگاه امروز ،
پیش به سوی آینده است.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گر هدف مشخص باشد ،
موفقّیت ممکن گردد.نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

زندگی را فقط ساختن نیست ،
بایستی به آن معنای واقعی بخشید.نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

با خواندن و درک جملات پر محتوا و پر معنا و قصار ،
می توان تغییرات اساسی را در زندگانی خود لمس کرد.


نویسنده: رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

شرایط زندگانی بسیار سخت است،
اما غیرممکن نیست.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

گرتوانی برای همیشه خندان و پر انرژی باشی ،
می توانی برای همیشه سرشار از زندگانی باشی .

نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

آنچه ظالم به جای بی شرفی به خود می نامد
،قوی بودن است.


نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

تمامی زیبایی های جهان و جهانیان ،
نقاشی قشنگی از جانب خدای یکتا ست.نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

عشق به معنای زندگی در بهشت است.نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن

برای زندگی به ،
اندیشه به کافی ست.نویسنده:رحمان شاهسواری کینگ

ارسال شده توسط رحمان شاهسواری کینگ ،RAHMAN SHAHSAVARI KING

متن رحمان شاهسواری کینگ


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن