زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

زنده یاد احمد محمود در مصاحبه ای به اینکه آیا به آینده خوشبین است گفت:

اگر نباشم که باید برم بمیرم
من خوشبینم
به هر جهت بدبینی رو باید راهش رو سد کرد
هر چند
با قدرت هجوم میاره به آدم
ولی باید جلوی راهش رو گرفت
راهی نیست!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته جملات منتخب زنده یاد احمد محمود در مصاحبه
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته جملات منتخب زنده یاد احمد محمود در مصاحبه...


انتشار متن در زیبامتن