زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
2.3 امتیاز از 3 رای

سَرم قُل قُل میکند نه کُر کُر میکند...
اما دیگر نفسم بالا نمی آید! چرا قِلیان یادت دیگر کام نمیدهد...!؟
دروجودم دیگرطعم خوش نیکوتین بودنت را حس نمیکنم . هستی ولی نه دود میکنی ونه خاموش میشوی ..!؟
بااینهمه نمیدانم چرا من در حال سوختنم...
ZibaMatn.IR

رضا کهنسال آستانی ارسال شده توسط
رضا کهنسال آستانی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته رضا کهنسال آستانی سَرم قُل قُل میکند نه کُر کُر
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته رضا کهنسال آستانی سَرم قُل قُل میکند نه کُر کُر...


انتشار متن در زیبامتن