زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
3.0 امتیاز از 2 رای

آرزو میکنم هرگاه پنجره دلت رو ب عشق باز شد..

هیچ بادی نتواند پنجرهای دلت را بلرزاند..


نویسنده:سرکار خانم المیراپناهی درین کبود
دانش اندوخته ی علم روانشناسی


.
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته المیرا پناهی آرزو میکنم هرگاه پنجره دلت رو
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته المیرا پناهی آرزو میکنم هرگاه پنجره دلت رو...


انتشار متن در زیبامتن