زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

و قلم مرهم تمام زخم های ب دل نشسته است..

اگر قلم نبود چه دردها و ناگفته ها در ،دل
……...

دل با نوشتن آرام می شود🌱

قلم تنها مونس یک نویسنده است🌱


روز قلم و فرهیختگان علم و ادب

گرامی باد

المیرا پناهی درین کبود
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR
عکس نوشته المیرا پناهی و قلم مرهم تمام زخم های ب دل ن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته المیرا پناهی و قلم مرهم تمام زخم های ب دل ن...انتشار متن در زیبامتن