زیبا متن : مرجع متن های زیبا

تا می‌توانیم دوست بداریم ، زمانه درنگ و تردید و اما و اگر نیست ؛ وقت تنگ است و فاصله بین بودن تا نبودن بسیار اندک !
انگار باید دیوانه‌وار دوست داشت و عاشقی کرد از بس همه‌چیز به آنی وابسته است ...

ZibaMatn.IR
عکس نوشته تا می‌توانیم دوست بداریم زما
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته تا می‌توانیم دوست بداریم زما...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام