زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دوستت دارم های تورا هرگز فراموش نمیکنم ..که از تک تکشان گلی رویید میان کویر دلم...اکنون دشتی پراز گل میان سینه ام دارم...ولنتاین مبارک گل خوشبو و زیبای زندگی من
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
عکس نوشته دوستت دارم های تورا هرگز فرامو
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته دوستت دارم های تورا هرگز فرامو...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام