100 متن کوتاه لیلا طیبی ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره لیلا طیبی

100 متن کوتاه لیلا طیبی ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن لیلا طیبی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

- قلبت:


قلبت پُر است
از ضَرَبانِ دوستت دارم های مکرر،
-- برای من؛
که هرگز به زبان نیاورده ای!


لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن شعر


عکس نوشته دوستت دارم قلبت قلبت پُر است از

لینک متن

روانشناس اند بازوان تو!
وقتی به آغوشم می گیری...

آه!
چه زیبا رام می شود
اسبِ سرکشِ خیالم!


(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


عکس نوشته خیال روانشناس اند بازوان تو وقتی

لینک متن

بادبادکِ دلتنگی هستم،
که در گندم زار رها شده ست...

آه؛
سخت منتظرِ برگشتنم!


(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


عکس نوشته دلتنگ بادبادکِ دلتنگی هستم که در

لینک متن

نیستی و،
خواب به چشم هایم،
راه ندارد...
آی ی---
مُسکّن بےخوابےهایم!


(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


عکس نوشته عاشقانه نیستی و خواب به چشم هایم ر

لینک متن

چنان سرد شده ای که،
گمانم
به چله ی زمستان راه دارد!


(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


عکس نوشته سرد چنان سرد شده ای که گمانم

لینک متن

ماه ست که،
سَرَک کشیده ست
برای دیدنِ تو
از پشت ابرها!
باید پلکِ چشم هایم را
به بندم...
--من،
بِرکه ای حسودم!


(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


عکس نوشته ماه ماه ست که سَرَک کشیده ست ب

لینک متن

کمان عشق ام را
هر سو بگیرم
باز به قلب تو می زند


لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن عاشقانه


عکس نوشته قلب تو کمان عشق ام را هر سو بگیرم ب

لینک متن

به آغوشم که می کشی ،،،
زمان و مکان،
بی معنا می شود!

لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن عاشقانه


عکس نوشته آغوش به آغوشم که می کشی زمان و

لینک متن

برای تو،،،
در قلبم جاده ای ساخته ام
بی انتها
نگران برگشت نباش...
...
دوست داشتنت؛
شبیه همین جاده-
بی انتها ست!لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن عاشقانه


عکس نوشته لیلا طیبی برای تو در قلبم جاده ای سا

لینک متن

درختی که میوه نمی داد!
...
باغبان،،،
با اره بوسید،
--گلویش را...لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


لینک متن

به دل شمع زد،

--پروانه!

آن هنگام که دید،

گل را

از شاخه چیدند...

لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط زانا کوردستانی

متن لیلا طیبی


لینک متن

قرقاولی تنهایم!
زیبا و جسور،
اما دلشکسته،،،
مزرعه ای سبز، خانه ام بود
که پاییز راه در آن نداشت
ناگهان دروگرها
تابستان م را زمستان کردند...لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

خانه های رفیع،
خودروهای سریع،
آرزوهای بلند،
خواستن های طولانی،
آه ه ه!!!
ای انسانیت،
تو چرا کوتاه آمده ای؟!
لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

چه مبارکی تو!!!

کاش،،،
--اتفاق بیافتی...لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

حوضچه ای شد،
-چشمانم!
پُر از ماهی وُ اشک!!!
وقتی فهمیدم،
دیگر نمی بینم
-چشمانت رالیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

اُسطوره ی تمام شهر شده ست،
-- (از زن و مرد!)
\شمعی\ که در جنگ \تاریکی\
--آب شد!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

آغوشت،،،
آخ خ خ!
متقاعدم می کند،
--بهشت وجود دارد!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

پاییز از راه بیاید،
دلتنگی ست،
که از دل و جان می ریزد!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

نکند؛
شبیه دریا آغوش می گشائی
اما،
فردا جسدم را
پس خواهی داد؟
¤¤¤
ظاهرِ فریبنده ای داری!


لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

وقتی،
کنارم نیستی؛
هر ثانیه کش پیدا می کند
به قدرِ یک قرن!

درکم می کنی؟!
لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

آسمان که دلش می گیرد،
--ابری می شود
نمی دانم
چرا من،
هوای گریه دارم!لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

سراپا شعرم،
آه،،،
کسی نمی خواند مرا!
لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

خالی است -دستانم-
در تهیدستی،
پُر است،
از نبودنت،،،
تنهایی ام!


(رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

طولش نمی دهم؛
- بیا،،،
هلاکِ آمدنت،
--منم!لیلا طیبی(رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

دوست داشتنت
مشغله ی من ست!
...
خدا نکند ختم شود.


(رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

نسیم زمزمه کنان:
گل های رازقی
بوی تو را دارند!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

تو،،،
کنج اتاقت
تنهایی را به آغوش کشیده ای
و من گوشه ای از دنیا؛
خاطراتت را...
...
تواردی دردناک ست
عشق!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

چه سخاوتمندست؛
-- [نسیم]
حتا به سرِ
علف های هرز!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

اتاقم،،،،
غمباده کرده ست...
:::
آمدنت،،،
تنها مژده ای ست که؛
گره از ابروانش می گشاید!لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

پروازِ پرستوها زیباست!
اما،،،
دلم، پیش کبوتری است؛
که روی دیوار کِز کرده بود!لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

آه،،،
ای سببِ دلتنگی های من
کاش، از قاب عکس
--بیرون می زدی!-لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

دست هایت چتر،
چشم هایم خیس،
بغلم کن،،،
توفان سهمگینی در راه است!-لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

مُسکن ها هم،
دیگر خوابت نمی کنند
از فرط تنهایی...
***
--وقتی دنبالِ همدمی هستند!--
لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

ماه را؛
من بر می دارم،
و تو،
سبدی ستاره بچین
در وعدگاه
به کارمان می آید!


لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن

خوشدلم که،،،
در این خشکسالی ی سخت-
خنده های سبزت را، دارم!
-لیلا طیبی (رها)

ارسال شده توسط Leilatayebi

متن لیلا طیبی


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن