زیبا متن : مرجع متن های زیبا

کسی باید
این عشق را از وسط نصف کند
و نیمه یِ دیگرش را
در دلِ تو بکارد !
تنهایی نمی‌شود از پسِ تنهایی برآمد
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام