زیبا متن : مرجع متن های زیبا


جانانم دوستت دارم
تو بهانه ی هرروز منی، بهانه ی زندگی کردن، بهانه ی نفس کشیدن و بهانه ی تکرار دوستت دارم هایم.. دوست دارم
ولنتاین مبارک

ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام