100 متن کوتاه اشعار معروف ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره اشعار معروف

100 متن کوتاه اشعار معروف ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن اشعار معروف برای اینستاگرام و بیو واتساپ

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست…
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
بغضم امان نداد و خدا... در گلو شکست…عکس نوشته اشعار معروف آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست…

لینک متن

من در این خلوت خاموش سکوت
اگر از یاد تو یادی نکنم، می‌شکنمعکس نوشته اشعار معروف من در این خلوت خاموش سکوت اگر

لینک متن

بیا...
دنیا نمی ارزد
به این پرهیز و این دوریعکس نوشته ادبی بیا دنیا نمی ارزد به این

لینک متن

مگر
نسیم سحر
بوی یار من دارد
که راحت دل امیدوار من دارد

نشانِ راه سلامت
زِ من مپرس که عشق
زمام خاطر بی‌اختیار من دارد!عکس نوشته کلام بزرگان مگر نسیم سحر بوی یار من دا

لینک متن

ای ڪه مسجد میروی بهر سجود...

سربجنبد،دل نجنبد،این چه سود...!!؟عکس نوشته کلام بزرگان ای ڪه مسجد میروی بهر سجود

لینک متن

ای مونس روزگار چونی بی من

ای همدم غمگسار چونی بی من

من با رخ چون خزان خرابم بی‌تو

تو با رخ چون بهار چونی بی منعکس نوشته کلام بزرگان ای مونس روزگار چونی بی من ا

لینک متن

ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر توام سنگین شده

ای بروی چشم من گسترده خویش
شادیم بخشیده از اندوه بیش

همچو بارانی که شوید جسم خاک
هستیم ز آلودگی ها کرده پاکعکس نوشته کلام بزرگان ای شب از رویای تو رنگین شده س

لینک متن

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند
دریاب ضعیفان را در وقت تواناییعکس نوشته کلام بزرگان ای پادشه خوبان داد از غم تنهای

لینک متن

-بس که خمیازۀ فریاد کشیدم،
دیری‌ست ؛
خواب‌هایم همه کابوس،
همه فریادند…عکس نوشته کلام بزرگان بس که خمیازۀ فریاد کشیدم

لینک متن

دل به هجران تو
عمریست شکیباست ولی
بار پیری شکند پشت شکیبائی را...لینک متن

هزار آتش و دود و غم ست و ...

نامش عشق

هزار درد و دریغ و بلا و ...

نامش یارلینک متن

خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا ؟
گذری کن که ز غم راهگذر نیست مرا

گر سرم در سر سودات رود نیست عجب
سر سودای تو دارم ،غم سر نیست مرا ...لینک متن

گر تو شیرینِ زمانی !

نظری نیز بہ من کن کہ بہ دیوانگی از
عشق تو ...

فرهادِ زمانم !لینک متن

این سر که ز اندیشه مرا بر سر زانوست
گر بر سر زانوی تو می بود چه می بود؟لینک متن

با
کدامین
شانه
بهتر
میکنی
دیوانه ام
موی تو شانه کنم یا سر نهی بر شانه املینک متن

ما سپر انداخته ایم گر تو کمان میکشیلینک متن

آدم ها به کفش ها بی شباهت نیستند
کفشی که همیشه پایت را می زند
آدمی که همیشه آزارت می دهد
هیچ وقت نخواهد فهمید تو
چه دردی را تحمل کردی تا با او
همقدم باشی ...لینک متن

همدردی و هم دردی و درمان دل ما

ای هرچه بلا
هرچه جفا
هرچه شفا
تولینک متن

به هر کجا که می روم
همیشه می رسم به تو
ببین چگونه می کشی
مرا به مسلخ خودملینک متن

تب کردن تو
مردن من
هر دو بهانه ست ...

عشق است که بین من و تو در تب و تاب است...لینک متن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن...لینک متن

صد بار گفتمش
وسط حرف من نخند
یکبار خنده کرد
بیا عاشقش شدملینک متن

گفتی که به وصلم برسی زود مخور غم
آری برسم گر ز غمت زنده بمانملینک متن

وه چه شود اگر شبی
بر لب من نهی لبی
تا به لب تو بسپرم
جان به لب رسیده رالینک متن

یا بفرما به سرایم یا بفرما به سر آیم
غرضم وصل تو باشد چه تو آیی چه من آیم

گر بیایی دهمت جان ور نیایی کشتمت غم
من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیاییلینک متن

لبم هوای لبت را
دلم هوای دلت

عجب هوای عزیزی
میان فکر من است

و
مانده ام که
بگویم : ؟؟؟؟
تنم هوای تنتلینک متن

به تو گفتم:گنجشک کوچک من باش
تا در بهار تو
من درختی پر شکوفه شوم
و برف آب شد
شکوفه رقصید آفتاب درآمد.لینک متن

دل به تو سجده می کند
قبله اگرچه نیستی

نیتِ هر نماز من
مذهب و عشق کیستی ؟لینک متن

امشب از غصه پرم حوصله داری، یا نه ؟

می توانی به دلم دل بسپاری، یا نه؟لینک متن

خزان به قیمت جان
جار میزنید اما

بهار را به پشیزی
نمیخرید از منلینک متن

تا شب همه شب خواب به چشمم بنشانم
تا پر شود از حسّ حضور تو ضمیرم
باید تو بگویی شبت آرام عزیزم
تا با نفس گرم تو آرام بگیرملینک متن

می نویسم باران

دیگر پروانه و باد خود می دانند

پاییز است یا بهارلینک متن

مرا به هیچ بدادی ومن هنوز بر آنم

که از وجود تو
به عالمی نفروشملینک متن

خواب نمیبرد مرا ، یار نمیخرد مرا

مرگ نمیدرد مرا آه چه بی بها شدملینک متن

به آتش میکشم خود را ، همه افکار بیخود را

به هر دم میزنم اما ، تو از من در نمی آییلینک متن

تا تو مراد من دهی

کشته مرا فراق تولینک متن

عشق ،
داغی ست
که تا مرگ نیاید
نرود ...لینک متن

من آنِ توام

مرا به من
باز مده...لینک متن

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرملینک متن

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنیلینک متن

می شود عاشق بمانیم؟
می شود جا نزنیم ؟
می شود دل بدهم
دل بدهی
دل نکنیم ؟لینک متن

آنکه مسٖت آمد و
دستی به دلِ ما زد و رفت

خواست تنهایی ما
را به رخ ما بکشد!لینک متن

حق نداری به کسی دل بدهی ، اِلّا من

پیش روی تو دو راه است فقط من یا منلینک متن

نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست

گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکیستلینک متنباز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم

که تو با لشکر چشمانت و

من یک نفرم


متن غمگین


لینک متن

رفتی ای آرام جان
آتش بجانم کرده ای
نشتر غم را فرو
در استخوانم کرده ایلینک متن

هر چند بشکستی دلم از حسرت پیمانه ای

اما دل بشکسته ام ، نشکست پیمان تو رالینک متن

رَفت آن تازه گُل و ماند
به دل خار غمش

گُل کجا جلوه‌گر و
سرزنش خار کجاست؟لینک متن

دل به دلبر دادم و ، دلدٖار ، دل را ندید

دل به دلبر دل سپرد ،دلدار ،پا از دل کشید

دل به دنبال دلش ، دل دل کنان ، دلخونِ دل

دل شکست و
تیره روزی شد نصیب دل ،دلالینک متن

گیرم که حرام است
لبی تر کنم از تو


پیش نظرت
تشنه بمیرم چه؟
حلال است ؟لینک متن

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری
عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری
بشنو از پیر خرابات تو این پند
هر دست که دادی به همان دست بگیریلینک متن

بغض پنهان گلویم شده ای

هرشب از دوری تو می میرملینک متن

سر پیری اگر معرکه ای هم باشد
من تو را
باز تو را
باز تو را میخواهملینک متن

اسراف کرده ایم خودمان را به پای عشق

چون کودکی که در پی یک توپ پاره بودلینک متن

غالبا در هر تصادف می رود چیزی ز دست

لحظه‌ ی برخورد چشمت با نگاهم دل برفتلینک متن

میان خواب و بیداری
شبی دیدم خیال تو

از آن شب واله و حیران
نه در خوابم نه بیدارملینک متن

به خدا هیچ کس در نظرم غیر تو نیست
لا شریک لک لبیک خیالت راحتلینک متن

موسی عصایش
محمد کتابش
و تو چشمانتلینک متن

ای لبانت بوسه گاه بوسه ام
خیره چشمانم به راه بوسه اتلینک متن

برو آنجا که تو را منتظرند...

قاصدک

در دل من،

همه کورند و کرند ...لینک متن

میروی یک روز و با خود میبری روح مرالینک متن

اکنون ‌که بدون تو نشستیم

با خاطره هایت همه جا دست به دست ایملینک متن

عطر تو چون گلاب عشق
مست کند خیال منلینک متن

گفته بودند:
از دل برود هر انکه از دیده برفت...

تو که همچون نفسی
تو که از دیده برفتی و نرفتی از یاد...لینک متن

حیف است
خوابیدن وقتی زندگی بیرحمانه کوتاه است
اگر در جهانی دیگر همدیگر را یافتیم
این بار بگو دوستم داری
یا من اول بگویم
حیف است نگفتن وقتی زندگی؛
چنین کوتاه استلینک متن

مَگَر جانی
که هَرگَه آمَدی ناگه بُرون رَفتی؟

مَگَر عُمری
که هَر گَه می رَوی دیگَر نِمیایی؟!!!!لینک متن

دلم تنگ است
دلم می سوزد از باغی که میسوزد
نه دیداری
نه بیداری
نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می دارد
چنین آشفته بازاریلینک متن

بیا
که میرود این شهر
رو به ویرانی

بیا
که صاف شود
این هوای بارانیلینک متن

من تو را والاتر از تن
برتر از من دوست دارملینک متن

دوستت دارم
همان قدر
که نمیگویم !

همان قدر
که نمیدانی !

همان قدر
که نمی آییلینک متن

بوی زلف او

حواسم را

پریشان کرد

و رفت........‌لینک متن

ما را به غیر یاد تو اندر ضمیر نیستلینک متن

خوشا سکوت؛
فنجان قهوه،
میز.
خوشا نشستن
چون مرغ دریایی
به تنهایی
که بر چوبکی بال می گشایدلینک متن

دلم در دست او گیر است،

خودم از دست او دلگیر

عجب دنیای بیرحمی،

دلم گیر است و دلگیرملینک متن

لب تر نکن اینقدر
که زجرم بدهی باز

یک مرتبه محکم
بغلم کن که بمیرملینک متن

غم در دل تنگ من

از آن است که نیست

یک دوست که

با او غم دل بتوان گفت ....!لینک متن

به شرط
آبرو یا جان،
 قمار عشق کن با ما

که ما جز باختن،
چیزی
نمی خواهیم ازین بازی!لینک متن

قسمت این بود سرم بی تو به زانو برسدلینک متن

تو نیستی که ببینی چگونه با دیوار
به مهربانی‌ یک دوست از تو می‌گویم

تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار 
جواب می شنوملینک متن

تا به کی باشی و من
پی به حضورت نبرم ؟

آرزوی منی
ای کاش به گورت نبرملینک متن

آرام بگویم دوستت دارم
تو بلند بلند مرا در آغوش می کشی ؟لینک متن

مرا زیستن بی تو، نامی ندارد
مگر مرگ من
زندگی نام گیردلینک متن

بهشت را دوبار دیدم

یک بار در چشمانت
یک بار در لبخندتلینک متن

من

شاهدِ نابودىِ دنیاى منم

باید بروم

دست به کارى بزنم ...لینک متن

کتاب کهنه تاریخ را
نخوانده ببند

دلم گرفت
از این گردش و
از این تکرار

 


متن شعر


لینک متن

هرکسی یک دلبر جانانه دارد
من تو رالینک متن

ای کاش نکردٖمی نگاه از دیده
بر دل نزدی عشق تو راه از دیده
تقصیر ز دل بود و گناه از دیده
آه از دل و صد هزار آه از دیدهلینک متن

مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

باری به چشم احسان در حال ما نظر کن

کز خوان پادشاهان راحت بود گدا رالینک متن

من به اندازه ی غم های دلم پیر شدم
از تظاهر به جوان بودن خود سیر شدم
عقل می خواست که بعد از تو جوان باشم و شاد
من ولی با غمِ عشق تو زمین گیر شدملینک متن

دردم به جان رسید و طبیبم پدید نیست
داروفروشِ خسته دلان را دُکان کجاست؟


متن شعر


لینک متن

روی تو خوش می نماید آینهٔ ما
کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا

سعدی

ارسال شده توسط BTS

متن تک بیت


لینک متن

چو ایران مباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

فردوسی

ارسال شده توسط BTS

متن اشعار معروف


لینک متن

هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

رودکی

ارسال شده توسط BTS

متن اشعار معروف


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن
×