زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

نگویید فلانی مغرور است!
همه ی آدم های مغرور یک نفر را دارند که در مقابلش سپر بیندازند.
نگویید گوشه_گیر و ساکت است.
همه ی آدم های به ظاهر ساکت، یک نفر را دارند که می توانند بیست و چهار ساعته با او از همه چیز حرف بزنند و موضوع کم نیاورند.
نگویید بداخلاق است.
همه ی آدم ها یک نفر را دارند که نامش هم بیاید بی اختیار لبخند میزنند.
باور کنید همه آدم ها یک نفر را دارند که رگ_خواب شان دستش باشد. آن وقت دیگر نه مغرورند، نه ساکت و نه بداخلاق!
گیر کار همان یک نفر است. هر آدمی که نمی تواند آن یک نفر باشد، می تواند؟!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن