زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

تمامِ خاطراتِ بد
را دور ریختم
جایِ بوسه ات را
به کدام رفتگر
بسپارم؟
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته فرید صارمی تمامِ خاطراتِ بدرا دور ریختمجا
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته فرید صارمی تمامِ خاطراتِ بدرا دور ریختمجا...انتشار متن در زیبامتن