زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

هیچ نابغه بزرگی بدون کمی دیوانگی وجود ندارد.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته ارسطو هیچ نابغه بزرگی بدون کمی دیوان
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته ارسطو هیچ نابغه بزرگی بدون کمی دیوان...انتشار متن در زیبامتن