زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

رولان بارت:

بگذار آنچه (از دیگری) می رسد در رسد، بگذار آنچه می گذرد درگذرد؛ مالک هیچ باش، هیچ چیز را پس نزن، بپذیر، اما نگه ندار، بیافرین اما از آنِ خود نساز.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته گفتار بزرگان رولان بارت بگذار آنچه از
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته گفتار بزرگان رولان بارت بگذار آنچه از...انتشار متن در زیبامتن