100 متن کوتاه سعدی ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره سعدی

100 متن کوتاه سعدی ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن سعدی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

مگر
نسیم سحر
بوی یار من دارد
که راحت دل امیدوار من دارد

نشانِ راه سلامت
زِ من مپرس که عشق
زمام خاطر بی‌اختیار من دارد!عکس نوشته کلام بزرگان مگر نسیم سحر بوی یار من دا

لینک متن

هر روز به شیوه‌ای و لطفی دگری
چندانکه نگه می‌کنمت،
خوبتری
گفتم که به قاضی بَرَمَت،
تا دل خویش،
بستانم و ترسم،
دل قاضی ببریعکس نوشته کلام بزرگان هر روز به شیوه‌ای و لطفی دگری

لینک متن

خفتگان را خبر از
محنت بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید
غم مردم نخوری ...عکس نوشته کلام بزرگان خفتگان را خبر از

لینک متن

شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضعیفان

تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت...عکس نوشته کلام بزرگان شنیدمت که نظر می‌کنی به حال

لینک متن

گر تو شیرینِ زمانی !

نظری نیز بہ من کن کہ بہ دیوانگی از
عشق تو ...

فرهادِ زمانم !عکس نوشته کلام بزرگان گر تو شیرینِ زمانی

لینک متن

ما سپر انداخته ایم گر تو کمان میکشیعکس نوشته تک بیتی ما سپر انداخته ایم گر تو کمان

لینک متن

مرا به هیچ بدادی ومن هنوز بر آنم

که از وجود تو
به عالمی نفروشمعکس نوشته زیبا مرا به هیچ بدادی ومن هنوز بر

لینک متن

عشق ،
داغی ست
که تا مرگ نیاید
نرود ...عکس نوشته کلام بزرگان عشق داغی ست که

لینک متن

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنیعکس نوشته تک بیتی دیگران چون بروند از نظر از دل

لینک متن

کردم از عقل سوالی،
که مگر ایمان چیست؟

عقل بر گوش دلم گفت؛
که ایمان ادب است،

آدمیزاد اگر بی ادب است،آدم نیست،
فرق ما بین بنی آدم و حیوان،
ادب است...!لینک متن

به چه کار آیدت ز گل طبقی
I
از گلستان من ببر ورقیلینک متن

تا گل روی تو دیدم، همه گل‌ها خارند

تا تو را یار گرفتم، همه خلق، اغیارندلینک متن

ای نفس خرم باد صبا
از بر یار آمده‌ای مرحبا

قافله ی شب چه شنیدی ز صبح
مرغ سلیمان چه خبر از صبالینک متن


از همه کس رمیده ام با تو در آرمیده املینک متن

جهان ای برادر نماند به کس

دل اندر جهان‌آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت

که بسیار کس چون تو پرورد و کشتلینک متن

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیلینک متن

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنیلینک متن

بوسه ای از سر مستی
به لب یار زدم
آتشی بر دل دیوانه و
بیمار زدملینک متن

گفتم اگر نبینمت مهر فراموشم شود

می روی و مقابلی غایب و در تصوریلینک متن

ما را که تو منظوری
خاطر نرود جاییلینک متن

 هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست

 ما به غیر از تو نداریم تمنای دگرلینک متن

کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی

یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنیلینک متن

ویرانه دل ماست
که با هر نگه ساده دوست
صد بار بنا گشت و
دگر بار فرو ریختلینک متن

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشملینک متن

ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی
گو دل ما خوش مباش گر تو بدین دلخوشی
گر بکشی بنده‌ایم ور بنوازی رواست
ما به تو مستأنسیم تو به چه مستوحشیلینک متن

از گل و ماه و پری در چشم من زیباتریلینک متن

گفتی نظر خطاست
تو دل میبری رواست؟

خود کرده جرم و خلق گنهکار می کنیلینک متن

چون تو حاضر میشوی من غایب از خود می شوملینک متن

دست به بند می دهم گر تو اسیر می بریلینک متن

هر که عیب دگران
پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو
پیش دگران خواهد بردلینک متن

زِِ همه دست کشیدم که تو باشی همه املینک متن

کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی

یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنیلینک متن

تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستملینک متن

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنالینک متن

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاییلینک متن

درد دل با سنگدل گفتن چه سود!؟لینک متن

فرق است میان آن که یارش در بر تا ان که دو چشم انتظارش بر درلینک متن

سیر نمی‌شود نظر بس که لطیف منظریلینک متن

ظاهرم با جمع
و خاطر جای دیگر می شودلینک متن

خشم بیش از حد گرفتن وحشت‌ آرد
و لطف بی‌وقت هیبت ببرد ،
نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوندلینک متن

گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشینم
ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزملینک متن

مجال خواب نمی باشدم
ز دست خیاللینک متن

به گلستان نروم
تا تو در آغوش منیلینک متن

ای کاش نکردٖمی نگاه از دیده
بر دل نزدی عشق تو راه از دیده
تقصیر ز دل بود و گناه از دیده
آه از دل و صد هزار آه از دیدهلینک متن

مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را

باری به چشم احسان در حال ما نظر کن

کز خوان پادشاهان راحت بود گدا رالینک متن

‍ لقمان را گفتند حکمت از که آموختی؟
گفت از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند.

سعدیلینک متن

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
گرگ دهن آلوده یوسف ندریدهلینک متن

گل نسبتى ندارد با روى دلفریبت
تو در میان گلها چون گل میانِ خاریلینک متن

پیری وجوانی پی هم چون شب وروزند
ماشب شدو روز آمدو بیدارنگشتیملینک متن

تا مگر یک نفسم
بوی تو آرد دم صبحلینک متن

تو را که درد نباشد زِ درد ما چه تفاوت
تو حال تشنه ندانی که بر کناره جوییلینک متن

تو درخت خوب منظر ، همه میوه‌ای ولیکن
چه کنم به دست کوته که نمیرسد به سیبتلینک متن

دردی از حسرت دیدار تو دارم که طبیب
عاجز آمد که مرا چاره درمان تو نیستلینک متن

بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در
الا شهید عشق به تیر از کمان دوستلینک متن

صبح می بوسم تو را ، شب توبه میگیرد مرا
صبح مشتاقم ولی شب حال استغفار نیستلینک متن

دیده را فایده آن است که دلبر بیند
ور نبیند چه بود فایده بینایی رالینک متن

دَمی با دوست در خلوت ،
بِه از صد سال در عشرت !لینک متن

دری به روی من ای یار مهربان بگشا
که هیچکس نگشاید اگر تو در بندیلینک متن

هشیار کسی باید
کز عشق بپرهیزد
وین طبع که من دارم
با عقل نیامیزد...لینک متن

مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام
تو فارغی و به اَفسوس می‌رود ایام ...لینک متن

دنیا خوش است، مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق، بر همه چیزی مقدم است ...لینک متن

ذوقی چنان ندارد
بی دوست زندگانی...لینک متن

هنوز با همه بدعهدیت دعاگویملینک متن

قصه به هر که می‌برم فایده‌ای نمی‌دهد
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی


متن عاشقانه


لینک متن

روز وصال دوستان دل نرود به بوستان
یا به گلی نگه کند یا به جمال نرگسی


متن عاشقانه


لینک متن

نظر به روی تو هر بامداد نوروزی ست

شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ست


متن عاشقانه


لینک متن

گر بیایی دهمت جان ور نیایی کشدم غم

من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی


متن شعر


لینک متن

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جان شیرین منزل است


متن شعر


لینک متن

من در میان جوع و دلم جای دیگریست...


متن سعدی


لینک متن

جان در قدمش کنم که آرامِ دل است...


متن سعدی


لینک متن

مدارا می کنم با درد چون درمان نمی یابم


متن سعدی


لینک متن

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم

دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی!


متن شعر


لینک متن

گویند که هرچیز به هنگام بود خوش

ای عشق، چه چیزی که خوشی در همه هنگام


متن شعر


لینک متن

خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید:

آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم..!


متن شعر


لینک متن

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت

مگر مرا که همان عشقِ اول است و زیادت


متن شعر


لینک متن

به کسى ندارم الفت ز جهانیان مگر تو!

اگرم تو هم برانی، سر بی کسی سلامت...!


متن شعر


لینک متن

نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی


متن شعر


لینک متن

صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او..


متن سعدی


لینک متن

ما خود شکسته ایم چه باشد شکست ما


متن سعدی


لینک متن

گویند: مگو سٖعدی! چندین سخن از عشقش

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها !!!


متن شعر


لینک متن

گر گوهری بِه از جانْ ممکن بُوَد ، تو آنی...️


متن سعدی


لینک متن

بازآ
که نیمه جانی بهر نثار دارم...


متن سعدی


لینک متن

چه روزها به شب آورد جانِ منتظرم


متن سعدی


لینک متن

تو از فَرق تا قدم جانی ...


متن سعدی


لینک متن

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی


متن سعدی


لینک متن

به وصل خود دوایی کن دل دیوانه ی ما را ....


متن سعدی


لینک متن

گر چه در خیلِ تو بسیار، بِه از ما باشد

ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر


متن شعر


لینک متن

به نقد اندر بهشت است
آن که یاری مهربان دارد

️️️


متن عاشقانه


لینک متن

هر کس، به تعلقی گرفتار ....


متن سعدی


لینک متن

گویی همه عالم ظلمات است و تو نوری....


متن سعدی


لینک متن

گویند به دوری بکن از یار صبوری

در مِهر تفاوت نکند بُعدِ مسافت.


متن شعر


لینک متن

دشنام همی دهی به سعدی؟!

من با دو لب تو کار دارم


متن شعر


لینک متن

کَس نگذشت از دلم تا تو به خاطر منی .!


متن سعدی


لینک متن

آن نیستی که رفتی،آنی که در ضمیری!...


متن سعدی


لینک متن

جان به جانان همچنان مستعجل ست..


متن سعدی


لینک متن

گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش

بستانم و ترسم دل قاضی ببری ..


متن شعر


لینک متن

تا وجودم هست خواهم کند نقشت درضمیر ...


متن سعدی


لینک متن

در موسم زمستان سعدی دو چیز خواهد

یک آفتاب رویی یک رو به آفتابی


متن شعر


لینک متن

وآنگه که به تیرم زنی اول خبرم ده

تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را


متن شعر


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن