زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
2.5 امتیاز از 2 رای

نگاهت را دوست دارم
نگاهی که ازروی محبت ست
نگاه تو با نگاه من
درآمیخت
وعشقی جاودانه ساخت
عشقی که مرا می برد
به کوه ودشت
به جنگل سر سبز شمال
چشم شکلاتی من
دوستت دارم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته عاشقانه نگاهت را دوست دارمنگاهی که ازر
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه نگاهت را دوست دارمنگاهی که ازر...انتشار متن در زیبامتن