زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

یاد بگیرید محکم بودن را.‌
قوی بودن را.‌
کوه و سنگ بودن را..
لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و
دلتان را بند میکنند به نبودنشان..
یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود که شما میخواهید ..
از من به شما نصیحت
قوی بودن را یاد بگیرید برای تمام روزهایی که قرار است تنتان بلرزد از آدم هایی که قلبتان میلرزانند..
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته فاطمه سلمانی از من به شما نصیحتقوی بودن را
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته فاطمه سلمانی از من به شما نصیحتقوی بودن را...انتشار متن در زیبامتن