زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

سلام ...
سلام بر خیابان های منتظر
سلام بر کلمه ی مرموز خوشبختی
سلام بر نگاه های گرم آفتاب
سلام بر دلهای گره خورده به آینه
سلام بر گلهای شکفته شده
سلام ...
اینجا دختری از جنس بهار
چشم به راه ایستاده!

رعنا ابراهیمی فرد
ZibaMatn.IR

Fatima ارسال شده توسط
Fatima


ZibaMatn.IR
عکس نوشته رعنا ابراهیمی فرد سلام سلام بر خیابان های م
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته رعنا ابراهیمی فرد سلام سلام بر خیابان های م...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام